Jeg klarer ikke å logge inn

 

Forklaring 1: Du har prøvd å logge inn via nettsiden for studentpålogging.

Løsning: Legg til teksten /admin bakerst i adressefeltet i nettleseren.  

 

Forklaring 2: Du har valgt feil tilhørighet ved Feide-pålogging.

Løsning: Velg riktig universitet eller høgskole.

 

Forklaring 3: Du mangler tilgang til universitet eller høgskolen via Feide.

Løsning: Kontakt din lokale brukerstøtte for å be om at det åpnes for tilgang.

Finn kontaktpunkt til din vertsorganisasjon: https://www.feide.no/brukerstotte