Prøven er ikke åpnet for vurdering

Forklaring 1: Prøvens ordinære sluttid har ikke utløptLøsning: Vent til prøvens ordinære sluttid er utløpt. 

 

Forklaring 2: Hovedansvarlig er ikke ferdig med kommisjonsfordelingen. 

Løsning: Er du usikker, ta kontakt med hovedansvarlig.