Jeg ønsker å signere vurderingsprotokoll

Når du som sensor har fullført vurderingen i alle kommisjonene du er medlem av, kan du skrive ut formell vurderingsprotokoll. Dette gjør du for hver kommisjon. 

 

Når du klikker på Vis vurderingsprotokoll får du en forenklet protokoll som kun inneholder kandidatnummer og karakter. Klikk på lenken oppe til høyre Last ned vurderingsprotokoll for å laste ned en formell vurderingsprotokoll i PDF-format.

Her ser du et eksempel på en formell vurderingsprotokoll. Relevante FS-data vises for eksamener som er registrert i FS.